Arbeidsplassen

Lag deg et kreativt miljø. Har du en harmonisk arbeidsplass blir det enklere og gøyere og være kreativ. Det bør være et sted hvor du ikke har lyst til å dra fra, og hvor du føler at alt er mulig. Kanskje du kan ha essensielle verktøy i nærheten, å prøve å holde distraksjoner på avstand. Legg til rette for å enkelt komme inn i en flow.

Vær tilstede, akkurat nå

Prøv å fokusere på oppgaven du skal gjøre. Du bør lage en situasjon hvor du ikke har noe annet valg enn å fokusere. Legg bort telefonen og andre distraksjoner.

Alt er lov

Sett av tid i starten av et prosjekt til å fokusere på å bare leke. Ikke tenk for mye på resultatet, men mer på å komme inn i en flyt hvor du bare produserer noe. Kanskje du tegner/skisserer eller maler noe, som du i neste omgang river opp og setter sammen igjen til noe helt nytt. Hvis man har skrivesperre, kan det hjelpe å bare skrive noe. For eksempel et minne man har, eller noe man gleder seg til osv.

Forenkle

Eliminer unødvendige detaljer og stilisere ned. Hvis du har jobbet med noe og sitter fast, prøv å fjerne elementer og detaljer, å se om uttrykket kan forandres på.

Still spørsmål til alt, over alt, alltid

Spørsmål bryter ned antydninger. Spør spørsmål til deg selv. Spørsmål er viktige fordi de hjelper deg og være mer engasjert i oppgaven din. Hva er bra, hva er dårlig, hvorfor gjorde jeg sånn, hva kunne jeg heller ha gjort?

Bruk litt tid på å gjøre noe som bare er gøy

Av og til må man bare komme ut av et negativt tankesett. Sitter du fast, kan det være lurt å legge bort det du holder på med, og jobbe med noe annet som du synes er gøy. Da kan du koble deg på den gode flyten igjen, og du får ny energi til å fortsette.

Spør noen

Involver andre i arbeidet ditt, og be om tilbakemeldinger. Av og til er det ikke mye som skal til for at du ser helt annerledes på ting, og får en ny idé som du kan jobbe videre med.

Legg bort skjermen litt

Prøv å få ned tankene på papiret. Skriv eller tegn hva du tenker på. Plutselig har du fått en idé. Å skrive seg- eller å tegne seg gjennom sperren kan være en metode for å løsne opp, og bare komme i gang. Hvis man ikke klarer å finne på noe å skrive, eller tegne om, kan man bare skrive om noe man har opplevd, eller tegne noe man har stående rett foran seg.