1

Åpne bildet som du ønsker å redigere i Photoshop.

2

Nederst i panelet Lag, trykk på ikonet for å opprette et nytt fyll- eller justeringslag. Velg Graderingsfordeling.

3

Det vil åpnes innstillinger for å justere graderingen i panelet Egenskaper. Trykk på spektrumet for å redigere graderingen.

4

Dobbeltklikk på fargestopperne i hver sin ende av spektrumet og endre til ønskede farger.

Endre farger.

5

Du kan justere forholdet mellom fargene ved å dra fargestopperne til andre posisjoner på spektrumet.

6

Trykk på knappen OK når du er fornøyd med resultatet.

Under viser vi noen flere eksempler på duotone bilder og fargespektrene som er brukt. Tips! Du kan legge til flere farger. Klikk med musepekeren direkte under spektrumet der hvor fargestopperene er, og legg til flere stoppere.