Det er mange måter å bli motivert på, det hjelper kanskje å gå en tur rundt i nærområdet og se på alt rundt deg for den rette inspirasjonen, etter den ene tingen som gir deg akkurat riktig inntrykk. Kanskje det kan være om du setter på en type musikk du bare elsker, at alt bare faller på plass. Du kan ta deg en tur på pinterest og scrolle langt og lenge. Lage utallige mapper med alt mulig, dette er en veldig fin måte å få kartlagt utrykket på det du vil lage.
Den måten jeg finner roen, og klarer å fokusere 100 % på er med en stor, varm kopp med kaffe. Finner og setter meg ned i en god stol med kaffen, penn og papir. Etter første slurken med kaffe starter jeg med å skrive ned alt jeg tenker på og som kan være spennende, trenger ikke alltid å være noe med det jeg jobber med å gjøre, av og til trenger det jeg bare å få ut alt jeg tenker på for å finne de riktige tankene. Ofte må du bare få rensket hodet for alle tanker som kan være i «veien» for de riktig geniale ideene som ofte tar litt tid å finne.
Etter å ha skrevet ned altfor mange ideer og tanker begynner jeg med å luke ut de ideene og tankene som kan være relevante for dette prosjektet, kanskje jeg også legger til side noen ideer til andre prosjekter. Når jeg føler meg fornøyd med mine utvalgte tanker og ideer skriver jeg dem ned på en ny side, der jeg prøver å finne alt som har en sammenheng eller som jeg sammenligner med disse.
Mens jeg holder på med dette er det viktig for meg at jeg nyter koppen med kaffe, prøver å kjenne etter smakene denne kaffen har. Ofte kan en kaffe være mye mer kompleks enn det den først virker. Kaffe pleier å endre seg etter hvor mye du har drukket og hvor varm den er. Akkurat som en god kaffe, så kan tankene rundt et prosjekt endre seg etter hvor mye du jobber med det, slik som i begynnelsen på et prosjekt kan du ha en mening om det. Mens du jobber med det kan nye smaker og ideer dukke opp. Jeg pleier alltid å jobbe med et prosjekt en stund, deretter gjøre noe annet og komme tilbake til det for å se om smaken av prosjektet har endret seg.

På dette tidspunktet har jeg ofte mange ideer skrevet ned, kanskje også utforsket litt. Det neste jeg pleier å gjøre er å velge ut den av de forskjellige ideene jeg har kommet fram til som virkelig skriker «jeg er den rette». Når dette er bestemt har jeg ofte mange tanker for hvilken retning jeg skal ta prosjektet.