Bruk av informasjonskapsler

AboutDesign... bruker informasjonskapsler (cookies) på nettsidene våre. Informasjonskapsler er data som blir sendt fra servere og lagret i nettleseren din, og vi bruker disse til å forbedre brukeropplevelsen på våre tjenester. Vi deler ikke noe av informasjonen som samles inn med tredjeparter, og våre informasjonskapsler er regulert under norsk lov om elektronisk kommunikasjon § 2-7 b.

Hvordan fungerer det?

En informasjonskapsel er en tekstfil som lagres i nettleseren din når du besøker nettsidene våre. Vi benytter informasjonskapsler til å forbedre våre tjenester og huske dine personlige preferanser. Du kan administrere hvordan disse lagres på enheten ved å endre innstillingene i nettleseren din. Her kan du også slette lagrede informasjonskapsler. Merk at om du blokkerer informasjonskapsler vil dette kunne påvirke bruken av våre tjenester og fjerne dine personlige preferanser.

Hva bruker vi informasjonskapsler til?

  • Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre våre nettsider og huske dine personlige preferanser som passord og språk.
  • Vi bruker Google Analytics til å generere statistikk om besøkende til våre nettsider og analysere deres bruk av dem.

Hvordan fjerner jeg informasjonskapsler?

Loven krever at besøkende til våre nettsider samtykker til at vi benytter informasjonskapsler, men det er nok å be om samtykke én gang så lenge vi ikke endrer vilkårene. De fleste nettleserene aksepterer informasjonskapsler automatisk, men dette kan du endre under innstillingene i nettleseren din. Besøk gitt side for din nettleser for mer informasjon om hvordan du sletter eller blokkerer informasjonskapsler: Chrome, Safari, Safari iOS, Opera, Firefox, Explorer, Edge.

Use of cookies

AboutDesign... uses cookies on our website. Cookies are data that are sent by servers and stored in your web browser, and we use these to improve the user experience of our services. We do not share the collected information with any third-party partners, and our cookies are regulated by the Norwegian law of electronic communication § 2-7 b.

How does it work?

A cookie is a text file that is stored in your web browser when you visit our site. We use cookies to improve our services and to remember your personal preferences. You can manage how cookies are stored on your device by changing your browser settings. You can also delete stored cookies from your browser settings. Note that blocking cookies will affect the use of our services and remove your personal preferences for our website.

How do we use cookies?

  • We use cookies to improve our website and to remember your personal preferences such as passwords and language.
  • We use Google Analytics to measure visitor statistics and to analyse how visitors use our website.

How do I remove cookies?

Norwegian law requires that visitors to our website consent to our use of cookies, but they only need to consent once as long as we don’t change our terms for using them. Most web browsers accept cookies by default, but you can change this in your browser settings. For more information about blocking or deleting cookies, please visit the support pages for your browser: Chrome, Safari, Safari iOS, Opera, Firefox, Explorer, Edge.