Hvordan øke synligheten din på Instagram

Gode grunner til å ta i bruk reels:

Mulighet for å nå bredere ut, også blant publikum som normalt sett ikke ville sett innholdet ditt. Instagram algoritmer belønner kontoer med fyldige profiler, der flere funksjoner blir tatt i bruk. Dette gjør de blant annet ved å øke rekkevidden på posten din. Du viser til publikum at bedriften din er nedpå og følger med i timen. Uhøytidelig og upolert innhold til Instagram Reels gjør gjerne at bedriften din oppleves som mer tilgjengelig og enkel å nå. Flere og flere får øynene opp for muligheten til å kjøpe produkter gjennom Instagram. Dette egner seg spesielt for bedrifter som satser på å vise produktene aktivt som en del av innholdet

Gode grunner til å ta i bruk Instagram Shopping:

Dersom bedriften din selger et spesifikt produkt, eller flere produkter, som for eksempel i en butikk, vil du kunne dra nytte av denne funksjonen. Folk bruker ofte Instagram for å bli inspirert eller lete etter spesifikke produkter/ tilbud. Du gjør det enklere for publikumet ditt å ta valg basert på innholdet du legger ut. Instagram har åpnet opp for at alle bedriftsprofiler nå kan legge til lenker i sin Instagram-story.

Gode grunner til å legge ved lenker i stories, i relevante tilfeller:

Åpner opp muligheten for å drive trafikk fra Instagram til for eksempel nettsiden eller bloggen din. Man bør tenke gjennom hvordan man får publikum til å klikke på lenken, og hvordan man oppfordrer til dette på en positiv måte som ikke føles påtvunget.

I følge nettstedet Hootsuite, foretrekker rundt 80% av publikum på Instagram å se live streamet innhold, sammenlignet med å lese et innlegg.

Gode grunner til å sende live på Instagram:

Du får en tettere kontakt med ditt publikum, og kan interagere med de på en helt annen måte enn du ville gjort ved for eksempel å poste et innlegg. Bedriften din vil kunne oppfattes som tilgjengelig, nær og uhøytidelig. Det er alltid et pluss å se et ansikt, du gir publikumet ditt en god grunn til å like og engasjere seg i innholdet ditt.

Dersom du bruker mye tid på å skrive blogg-poster eller andre poster, bør du vurdere å teste ut å sende live, for å se hvordan dette blir tatt i mot hos målgruppen din.


Sett i gang kreativiteten

Arbeidsplassen

Lag deg et kreativt miljø. Har du en harmonisk arbeidsplass blir det enklere og gøyere og være kreativ. Det bør være et sted hvor du ikke har lyst til å dra fra, og hvor du føler at alt er mulig. Kanskje du kan ha essensielle verktøy i nærheten, å prøve å holde distraksjoner på avstand. Legg til rette for å enkelt komme inn i en flow.

Vær tilstede, akkurat nå

Prøv å fokusere på oppgaven du skal gjøre. Du bør lage en situasjon hvor du ikke har noe annet valg enn å fokusere. Legg bort telefonen og andre distraksjoner.

Alt er lov

Sett av tid i starten av et prosjekt til å fokusere på å bare leke. Ikke tenk for mye på resultatet, men mer på å komme inn i en flyt hvor du bare produserer noe. Kanskje du tegner/skisserer eller maler noe, som du i neste omgang river opp og setter sammen igjen til noe helt nytt. Hvis man har skrivesperre, kan det hjelpe å bare skrive noe. For eksempel et minne man har, eller noe man gleder seg til osv.

Forenkle

Eliminer unødvendige detaljer og stilisere ned. Hvis du har jobbet med noe og sitter fast, prøv å fjerne elementer og detaljer, å se om uttrykket kan forandres på.

Still spørsmål til alt, over alt, alltid

Spørsmål bryter ned antydninger. Spør spørsmål til deg selv. Spørsmål er viktige fordi de hjelper deg og være mer engasjert i oppgaven din. Hva er bra, hva er dårlig, hvorfor gjorde jeg sånn, hva kunne jeg heller ha gjort?

Bruk litt tid på å gjøre noe som bare er gøy

Av og til må man bare komme ut av et negativt tankesett. Sitter du fast, kan det være lurt å legge bort det du holder på med, og jobbe med noe annet som du synes er gøy. Da kan du koble deg på den gode flyten igjen, og du får ny energi til å fortsette.

Spør noen

Involver andre i arbeidet ditt, og be om tilbakemeldinger. Av og til er det ikke mye som skal til for at du ser helt annerledes på ting, og får en ny idé som du kan jobbe videre med.

Legg bort skjermen litt

Prøv å få ned tankene på papiret. Skriv eller tegn hva du tenker på. Plutselig har du fått en idé. Å skrive seg- eller å tegne seg gjennom sperren kan være en metode for å løsne opp, og bare komme i gang. Hvis man ikke klarer å finne på noe å skrive, eller tegne om, kan man bare skrive om noe man har opplevd, eller tegne noe man har stående rett foran seg.


Trender for annonsering på Facebook og Instagram

1. Kortere versjoner av video:

For å henge med i utviklingen når det gjelder bruk av korte video-snutter, er det lurt å vurdere om man skal bruke video i både organisk og betalte annonser, da dette engasjerer mye mer enn statisk innhold.

Gode grunner til å bruke video i annonser:

 • Publikum bruker i snitt fem ganger så lang tid på video-annonsen, sammenlignet med statiske bilde-annonser.
 • 71% av brukerne finner Facebook video-annonser relevante eller høyst relevante
 • Video-annonser på Facebook er rimelige
 • Facebook video-annonser har potensiale til å nå bredere ut

Lurt å tenke på:

 • Fang publikums oppmerksomhet i de 3 første sekundene av videoen, for å forhindre at de scroller videre.
 • Introduser merke/ produktet ditt i de første 5 sekundene av videoen.

2. Integrerte annonser (Annonser som ikke oppleves som annonser):

En integrert annonse er en annonse som sømløst passer inn med annet innhold på plattformen. Et kjennetegn er at denne typen annonse ikke tar brukeren ut av deres opplevelse i feeden. Den bør ha en balanse mellom å føles som vanlig innhold, samtidig som det kommer tydelig frem at dette er en annonse.

Hvordan lage integrerte annonser:

 • Bruk tid på å finne ut hvilke innhold og hvilken estetikk dine ideelle kunder liker, og ønsker å se.
 • Analyser og tenk gjennom hvordan ditt produkt og merkevare passer inn i denne estetikken. Annonsen bør ikke oppleves som påtvunget.
 • Bruk gjerne influensere. Det trenger ikke være en stor konto, men den riktige kontoen. Vi stoler ofte mye mer på hva andre anbefaler oss på sosiale medier, enn hva selve avsender sier og forteller oss i form av en plassert annonse.

3. Bruk av emojis:

Emojis i tekst kan brukes som et virkemiddel til å formidle entusiasme, glede, eller bare sette en stemning for innholdet ditt. Vi har likevel ulike preferanser når det kommer til hva ulike emojis betyr, og hvordan de oppfattes. Det er lurt å ha et bevisst forhold til hvilke, og hvor mange emojis man bruker i en post. Dette kommer selvsagt an på hva slags type innhold som skal publiseres, samt hvem innholdet er ment for.

Lurt å tenke på:

 • Gjør en test: lag to ulike poster, men med noe lignende budskap der du i den ene posten bruke emojis, og i den andre lar være. På denne måten kan du ta noen valg basert på ditt spesifikke publikum.
 • Ikke overdriv bruken av emojiis, dette kan oppleves som spamming og i verste fall føre til at folk slutter å følge deg. I tilfeller hvor du virkelig skal feire noe, eller ønsker å formidle at noe er skikkelig bra, kan det likevel være fint å bruke mange emojis :-).
 • Lag gjerne en oversikt med emojis som dere som bedrift ønsker å ta i bruk i ulike settinger.
 • Lurt å bruke emojis i bio på for eksempel Instagram, da dette gir et inntrykk av at dere er komfortable med å bruke plattformen til dens formål, nemlig å være sosial og tilgjengelig.

4. Stories og reels-annonser:

Man kan kjøre annonser i form av stories og reels på Facebook og Instagram, via Mega Annonseadministrasjon og Meta Business Suite.

Lurt å tenke på:

 • Utforme annonsene på en slik måte at de vil oppleves som organisk innhold, men fortsatt vær tydelig på at publikum ser en annonse.


6 SoMe-tips for bedrifter

1 Forventningsavklaring

Gå gjennom og avklar hvilke mål bedriften har. Hva ønsker dere å oppnå med å være tilgjengelige og synlige? Kanskje er det et mål å drive mer trafikk til nettsiden. Eller å styrke merkevaren til bedriften ved å gi den et ansikt og en stemmer. Eller kanskje målet er å bli bedre kjent med konkurrenter og målgrupper. Det er i kartleggingen av mål at en avklaring av forventninger kommer inn.  Hva har vi som bedrift mulighet for å få til: Hvor mye tid kan vi bruke på planlegging, gjennomføring og evaluering? Hvor ofte skal vi poste noe? I hvor stor grad skal vi bruke tid på innsikt og evaluering av det vi poster? Det kan være lurt å begynne i det små, og fylle på med idéer og innhold etter hvert.

2 Hvem snakker du til?

Når du vet hvem du snakker til, blir jobben enklere med å definere innholdet du skal lage. Det kan være lurt å bruke litt tid på å få seg en oversikt over hvem publikummet ditt er. Kanskje ønsker du å utvide målgruppen din til å inkludere flere? Når du har fått kartlagt hvem målgruppen er, starter jobben med å skape en relasjon, la de bli kjent med deg, og vise interesse for hvem de er.

3 Hva skal du si?

Tenk gjennom budskapet ditt. Kanskje har bedriften et overordnet budskap, men som bør omformuleres for sosiale medier? Budskapet bør tilpasses etter hvilken kanal det skal ut på. Det vil si at innholdet i budskapet er den samme, men formen forandres. Et innhold på LinkedIn har ikke nødvendigvis samme form som det samme innholdet på TikTok. For å få mer å spille på når det kommer til bedriftens budskap, kan en øvelse være å skaffe seg en oversikt over ord og setninger vi kan tilføye til hovedbudskapet. Da har man noen setninger og ord man kan støtte seg til nå man skal skrive tekst til et innlegg.

4 Planlegg

Lag en oversikt over alt av innhold som er relevant for bedriften å publisere. Det kan være lurt å tenke over variasjonen av innholdet, og hvilke funksjoner på de ulike kanalene som kan tas i bruk. For å få en fyldig profil, på for eksempel Instagram, er det lurt å bruke alle funksjonene i appen, for eksempel stories, reels og post. Da bør man også tenke over i hvor stor grad innholdet skal være raskt, enkelt og upolert, eller mer planlagt og grundig, med en høyere kvalitet, over seg. Bruk gjerne et storyboard for å få en oversikt over hvordan postenskal se ut.

5 Produser innholdet

Dersom en actionplan blir tatt i bruk, kan det være lurt å bruke litt tid på å samle innhold, ta bilder, skrive tekster og lage klar grafiske poster, stories, artikler og lignende. Da bør man på forhånd ha tenkt over hvilke typer innhold du skal fokusere på i forkant. Ønsker du for eksempel å dele kunnskap, inspirasjon, tips og triks. Eller kanskje du vil fokusere på å vise frem teamet ditt, hvem der er og hvordan dere kan nåes. Eller litt av alt. Tenk uansett over; er denne informasjonen relevant for min målgruppe, og på hvilken måte engasjerer posten?

6 Publiser

Kanskje publiserer du innholdet på flere kanaler samtidig, eller kanskje du ønsker å spre innholdet ut over flere dager. Du bør uansett tenke over at innholdet bør tilpasses kanalen det skal ut på, og hvem innholdet er ment for. Et prosjekt, en hendelse eller et produkt kan skinne på flere måter, for eksempel: en upolert og rask story på Instagram, et lengre innlegg med bilder og tekst på LinkedIn, eller en film på Facebook. Man bør ha i bakhodet at sosiale medier skal være gøy og engasjerende, og vi må ikke glemme å bevare kreativiteten oghistoriefortellingen. Det viktigste er følelsene du kan formidle og skape, og den relasjonen du kan bygge medmålgruppen din.

Lykke til!


En hyllest til collagekunstnere

Maia Aparicio Puentes

Jeg har alltid likt oppgavene hvor man skal lage et bilde ved å følge tallene bak på melkekartongen, eller tegne et perspektiv ved hjelp av et usynlig punkt i en horisont. Det er dette kunstneren gjør i sine verk, ved å bruke tråd til å sy rette linjer fra punkt til punkt i et gammelt bilde. Hun lager en ny dimensjon, som gir nytt liv til bildet. Hun skriver selv at essensen av et bilde kan bli mer interessant gjennom overlapping av informasjon, og at usynlig geometri, kommer plutselig til syne.

Katrien De Blauwer

Det er noe sårt og emosjonelt i Katriens kunstverk. De harde kuttene, prioriteringene og sammensetningene gir assosiasjoner til alt det ukomfortable i menneskelige følelser: smerte, sorg, tap eller gjerrighet. De nye sammensetningene forteller en ny historie. Noe av det jeg synes er mest fascinerende med kunstnerens verk, er hvor relaterbart alt er, og hvordan man selv begynner å se for seg historien som ligger bak den nye fortellingen. Det er trist, fint, skummelt og melankolsk. En perfekt kombinasjon!

Beth Hoeckel

I Beth Hoeckel sine verk, bruker hun forskjellige teknikker for å fortelle nye historier, hvor usannsynlige narrativer spiller inn. For eksempel: to bein har fått hender som føtter, en person holder en måne foran ansiktet, en familie står å ser jorden på avstand, som om de står på en annen planet. Kunstneren tegner og maler oppå gamle fotografier, og dette synes jeg gir noe ekstra til bildet, og som kombinerer noe kjent med noe usannsynlig og litt rart. Man får en følelse av at hvert verk er en liten reise gjennom noens minner, eller en hendelse som har skjedd, som man bare kan gjenoppleve når man drømmer.

Noe av det jeg liker spesielt godt med collage sjangeren, er at man kan lage noe helt spesielt, uten å måtte bruke for mye tid og krefter, og uten å tenke på at resultatet skal bli fint. Resultatet blir på en måte fint uansett, og de små feilene som blir gjort, gir nytt liv til et minne som var stuet bort eller på vei til å bli kastet.