1. Kortere versjoner av video:

For å henge med i utviklingen når det gjelder bruk av korte video-snutter, er det lurt å vurdere om man skal bruke video i både organisk og betalte annonser, da dette engasjerer mye mer enn statisk innhold.

Gode grunner til å bruke video i annonser:

 • Publikum bruker i snitt fem ganger så lang tid på video-annonsen, sammenlignet med statiske bilde-annonser.
 • 71% av brukerne finner Facebook video-annonser relevante eller høyst relevante
 • Video-annonser på Facebook er rimelige
 • Facebook video-annonser har potensiale til å nå bredere ut

Lurt å tenke på:

 • Fang publikums oppmerksomhet i de 3 første sekundene av videoen, for å forhindre at de scroller videre.
 • Introduser merke/ produktet ditt i de første 5 sekundene av videoen.

2. Integrerte annonser (Annonser som ikke oppleves som annonser):

En integrert annonse er en annonse som sømløst passer inn med annet innhold på plattformen. Et kjennetegn er at denne typen annonse ikke tar brukeren ut av deres opplevelse i feeden. Den bør ha en balanse mellom å føles som vanlig innhold, samtidig som det kommer tydelig frem at dette er en annonse.

Hvordan lage integrerte annonser:

 • Bruk tid på å finne ut hvilke innhold og hvilken estetikk dine ideelle kunder liker, og ønsker å se.
 • Analyser og tenk gjennom hvordan ditt produkt og merkevare passer inn i denne estetikken. Annonsen bør ikke oppleves som påtvunget.
 • Bruk gjerne influensere. Det trenger ikke være en stor konto, men den riktige kontoen. Vi stoler ofte mye mer på hva andre anbefaler oss på sosiale medier, enn hva selve avsender sier og forteller oss i form av en plassert annonse.

3. Bruk av emojis:

Emojis i tekst kan brukes som et virkemiddel til å formidle entusiasme, glede, eller bare sette en stemning for innholdet ditt. Vi har likevel ulike preferanser når det kommer til hva ulike emojis betyr, og hvordan de oppfattes. Det er lurt å ha et bevisst forhold til hvilke, og hvor mange emojis man bruker i en post. Dette kommer selvsagt an på hva slags type innhold som skal publiseres, samt hvem innholdet er ment for.

Lurt å tenke på:

 • Gjør en test: lag to ulike poster, men med noe lignende budskap der du i den ene posten bruke emojis, og i den andre lar være. På denne måten kan du ta noen valg basert på ditt spesifikke publikum.
 • Ikke overdriv bruken av emojiis, dette kan oppleves som spamming og i verste fall føre til at folk slutter å følge deg. I tilfeller hvor du virkelig skal feire noe, eller ønsker å formidle at noe er skikkelig bra, kan det likevel være fint å bruke mange emojis :-).
 • Lag gjerne en oversikt med emojis som dere som bedrift ønsker å ta i bruk i ulike settinger.
 • Lurt å bruke emojis i bio på for eksempel Instagram, da dette gir et inntrykk av at dere er komfortable med å bruke plattformen til dens formål, nemlig å være sosial og tilgjengelig.

4. Stories og reels-annonser:

Man kan kjøre annonser i form av stories og reels på Facebook og Instagram, via Mega Annonseadministrasjon og Meta Business Suite.

Lurt å tenke på:

 • Utforme annonsene på en slik måte at de vil oppleves som organisk innhold, men fortsatt vær tydelig på at publikum ser en annonse.