1 Forventningsavklaring

Gå gjennom og avklar hvilke mål bedriften har. Hva ønsker dere å oppnå med å være tilgjengelige og synlige? Kanskje er det et mål å drive mer trafikk til nettsiden. Eller å styrke merkevaren til bedriften ved å gi den et ansikt og en stemmer. Eller kanskje målet er å bli bedre kjent med konkurrenter og målgrupper. Det er i kartleggingen av mål at en avklaring av forventninger kommer inn.  Hva har vi som bedrift mulighet for å få til: Hvor mye tid kan vi bruke på planlegging, gjennomføring og evaluering? Hvor ofte skal vi poste noe? I hvor stor grad skal vi bruke tid på innsikt og evaluering av det vi poster? Det kan være lurt å begynne i det små, og fylle på med idéer og innhold etter hvert.

2 Hvem snakker du til?

Når du vet hvem du snakker til, blir jobben enklere med å definere innholdet du skal lage. Det kan være lurt å bruke litt tid på å få seg en oversikt over hvem publikummet ditt er. Kanskje ønsker du å utvide målgruppen din til å inkludere flere? Når du har fått kartlagt hvem målgruppen er, starter jobben med å skape en relasjon, la de bli kjent med deg, og vise interesse for hvem de er.

3 Hva skal du si?

Tenk gjennom budskapet ditt. Kanskje har bedriften et overordnet budskap, men som bør omformuleres for sosiale medier? Budskapet bør tilpasses etter hvilken kanal det skal ut på. Det vil si at innholdet i budskapet er den samme, men formen forandres. Et innhold på LinkedIn har ikke nødvendigvis samme form som det samme innholdet på TikTok. For å få mer å spille på når det kommer til bedriftens budskap, kan en øvelse være å skaffe seg en oversikt over ord og setninger vi kan tilføye til hovedbudskapet. Da har man noen setninger og ord man kan støtte seg til nå man skal skrive tekst til et innlegg.

4 Planlegg

Lag en oversikt over alt av innhold som er relevant for bedriften å publisere. Det kan være lurt å tenke over variasjonen av innholdet, og hvilke funksjoner på de ulike kanalene som kan tas i bruk. For å få en fyldig profil, på for eksempel Instagram, er det lurt å bruke alle funksjonene i appen, for eksempel stories, reels og post. Da bør man også tenke over i hvor stor grad innholdet skal være raskt, enkelt og upolert, eller mer planlagt og grundig, med en høyere kvalitet, over seg. Bruk gjerne et storyboard for å få en oversikt over hvordan postenskal se ut.

5 Produser innholdet

Dersom en actionplan blir tatt i bruk, kan det være lurt å bruke litt tid på å samle innhold, ta bilder, skrive tekster og lage klar grafiske poster, stories, artikler og lignende. Da bør man på forhånd ha tenkt over hvilke typer innhold du skal fokusere på i forkant. Ønsker du for eksempel å dele kunnskap, inspirasjon, tips og triks. Eller kanskje du vil fokusere på å vise frem teamet ditt, hvem der er og hvordan dere kan nåes. Eller litt av alt. Tenk uansett over; er denne informasjonen relevant for min målgruppe, og på hvilken måte engasjerer posten?

6 Publiser

Kanskje publiserer du innholdet på flere kanaler samtidig, eller kanskje du ønsker å spre innholdet ut over flere dager. Du bør uansett tenke over at innholdet bør tilpasses kanalen det skal ut på, og hvem innholdet er ment for. Et prosjekt, en hendelse eller et produkt kan skinne på flere måter, for eksempel: en upolert og rask story på Instagram, et lengre innlegg med bilder og tekst på LinkedIn, eller en film på Facebook. Man bør ha i bakhodet at sosiale medier skal være gøy og engasjerende, og vi må ikke glemme å bevare kreativiteten oghistoriefortellingen. Det viktigste er følelsene du kan formidle og skape, og den relasjonen du kan bygge medmålgruppen din.

Lykke til!