Så har du alle standard ting du må bestemme deg for, selve logoen, font / kun font eller kombinasjon etc. Men her skal vi se litt på hvordan man velger riktig farge til logoen, altså hoved/primærfargen, og også hvordan man finner ut av støttefarger / sekundærfarger og paletter. Noe man trenger for å få en effektiv og original identitet til kunden din.

Nå er det selvfølgelig mange forskjellige måter man kan finne frem til riktig farge som passer med merkevaren til kunden din, en av disse metodene kan f.eks være et moodboard. Si f.eks at hvis kunden er innenfor transport, ville man f.eks satt opp konkurrenter som Bring, Posten etc. Og siden vi er i 2023 og de fleste tenker på bærekraftighet og miljø ville man kanskje gått for en mer miljøvennlig farge som grønn eller turkisaktig farge (selv om man ikke kun har el-biler ville man styre vekk fra alle assosiasjoner med bensin og olje som transportbransjen står mye for – og da vil kunden fremstå for sine kunder som mer miljøvennlig psykologisk.) Eller at man ser på konkurrenter og ser hvem som gjør det bra og enten gå for samme type farger uten å bli for like eller gå i helt motsatt retning / farge for å skille seg ut. Alt dette spiller en rolle utifra hvilken bransje og hvor du er i verden / Norge. Og bak hver farge ligger det en psykologisk følelse/ forklaring – som vi vil skrive litt om i en annen post (gjerne link inn her når den kommer)

Når det kommer til sekundærfargen eller fargene, ofte holder det kun med en hovedfarge men de fleste har som regel en sekundærfarge som man parer opp primærfargene med, og som oftest er det veldig effektiv å bruke komplementærfarge-kontrasten som virkemiddel her. F.eks hvis vi ville valgt gul som primær farge, så vil komplementærfargen til gul være lilla. En enkel måte å finne ut av hvilken farge er din komplementærfarge er å bruke Johan Ittens farge hjul, der velger man bare fargen som er på motsatt side av hjulet – og det er komplementærfargen du leter etter. Så da har vi den i boks! Og hvis man trenger flere støttefarger, en slags fargepalett, ville jeg anbefalt å bruke coolors.co som enten genererer en palett basert på din primærfarge, eller man kan finne inspirasjon og “trending” fargepaletter. Dette er et genialt verktøy, og man blir kanskje sittende og finne fargepaletter man vil bruke i prosjekter fremover i tid.

En annen viktig ting er når man endelig har funnet fargene sine, at de har god nok kontrast og bruken av fargene ikke jobber imot seg selv. Og utenom primærfarge, sekundærfarge og eller fargepaletter, så trenger man nøytrale farger som man bruker til f.eks overskrifter i en kampanje eller brødtekst på nettsidene. I de fleste tilfeller vil disse være svart og hvitt, eller nyanser av disse forhold til primærfargen/sekundærfargen. Dette er for å kunne gjøre alle ting med tekst, overskrifter, brødtekst etc leselig.

Så i bunn og grunn er Johan Ittens fargeteori ennå veldig aktuell og solid nok til å sørge for at kunden sin fargeprofil blir godt ivaretatt.