Dette er veldig fint å et bra verktøy man er avhengig av.

Men når hele verden følger de samme gridene, og alt er på linje og ser fint ut, så blir det veldig fort repeterende.

På 70 tallet ble noen grafisk designere lei av å følge gridet etter punkt og prikke, de fjernet ikke gridet, men beholdt det og heller brøt det. David Carson var en av de mest kjente banebrytende grafisk designere som gjorde dette og fortsatt i 2022 blir folk inspirert av stilen hans.

Det er lett å la seg rive med å bare bryte i vei, men det må brytes på en måte som gir balanse og gir et visuelt spennende utrykk. For å bryte gridet må du aller første lære deg grid og forstå funksjonene og alle mulighetene før du er klar til å bryte det.

Nå I 2022 er nesten det å bryte med gridet den nye standarden. 

Så kanskje vi snart får en ny epoke med rette linjer og fyfy hvis overskriften dekker halvveis over et bilde, eller hvis brødteksten ikke starter venstrestilt helt på rekke med overskriften. Det skjer nok heldigvis ikke, da det er kommet for å bli og samleve sammen med det “kjedelige” gridet som er veldig nyttig og vitalt for masse annet i grafisk design.

Følg eller bryt gridet, men ikke overdriv!