Viktig og lovpålagt

Det er flere typer informasjon som er viktig og lovpålagt å ha på en etikett eller emballasje. Dette inkluderer navn på produktet, ingredienser, næringsinnhold, allergener, holdbarhet og eventuelle advarsler. I tillegg må etiketten inneholde informasjon om produsenten eller importøren, samt kontaktinformasjon til denne. Det er også krav om at etiketten skal inneholde informasjon om hvordan produktet skal oppbevares og tilberedes, samt eventuelle spesielle instruksjoner eller advarsler. Det er viktig at denne informasjonen er tydelig og lett å lese, slik at forbrukerne kan ta informerte valg om hva de kjøper og spiser.

Historiefortelling

Dersom det er plass og mulighet for historiefortelling på etiketten, så bør dette inkluderes. Historiefortelling er et av de viktigste elementene når en skal bygge en merkevare. Historien trenger ikke være lang, og i noen tilfeller kan historien fortelles som korte setninger eller fakta. Det viktigste i historiefortelling er hvor produktet er fra, hva som er unikt med det og hvem som er produsenten. Husk at historien du skriver skal engasjere, så krydre den gjerne med personlighet, følelser og en snert av humor. Ta utgangspunkt i merkevarens visjon, misjon og verdier i historien, og la merkevarens «tone of voice» avgjøre hvordan teksten formuleres.

Emosjonelt design

Selv om navn, fakta og advarsler er viktig, så er det i de fleste tilfeller et godt gjennomtenkt emosjonelt design som er avgjørende om et produkt blir kjøpt eller ikke. Et design, eller en etikett som spiller på følelser og «forstår» kjøpers behov og motivasjon, vil ha en større mulighet for å ende opp i handleposen. Vil du lese mer om emosjonelt design? Sjekk ut denne artikkelen: Emosjonelt design