Effektiv og riktig emballasje

Hva er egentlig emballasje?

En emballasje har som oppgave å avgrense mengden av et produkt, beskytte produktet og å gi informasjon om produktet. Emballasje produseres i hovedsak av fire basismaterialer; tre og trefiber, olje (plast), blikk/aluminium og glass. Flere av disse materialene kan også kombineres for å oppnå bedre egenskaper for emballasjen.

I dagligvarehandelen ble praktisk talt alle matvarer solgt i løs vekt over disk fra skuffer, tønner, sekker osv. helt frem til 1940-årene. Siden da er det, på stadig flere områder, skjedd en overgang til selvbetjening, noe som har medført en rivende utvikling for emballasjeindustrien.

Gjennomtenkt design gir forsprang!

Innen dagligvarehandelen er emballasjen viktig for profileringen av produktet. Emballasjen skal være unik, lett gjenkjennelig og gi kunden tillit til produktet ditt. Utformingen på emballasjen og designet kan bidra til at ditt produkt skiller seg ut fra konkurrentene og bidra til mersalg. Designet må sende ut riktige signalene, slik at forbruker kjøper det produktet de forventer å få. Form, farger, navn, skrifttyper og budskap er alle viktige elementer som samspiller med produktets egenskaper og kvaliteter. Det handler om å vinne kampen om kundens oppmerksomhet i butikk, slik at kunden velger ditt produkt.

Litt fakta om emballasje.

Ubevisst bruker man ca. 7 sekunder for å gjøre seg opp en mening etter et førsteinntrykk. Når vi vet dette, så kan man tenke seg at både designet og utformingen av emballasjen må være gjennomtenkt. Er emballasjen ekstraordinær, så sier undersøkelser at 40% av forbrukere vil dele et bilde av ditt produkt på sosiale medier.

En tredjedel av forbrukere velger produkter basert på emballasjen. Hvor ofte har vi ikke kjøpt en vin eller øl på grunn av designet på etiketten eller formen på flasken? Vi tar avgjørelser basert på følelser foran fakta. Hele 80% gjør dette daglig.

Hva er en effektiv og riktig emballasje?

Med en riktig identitet, en god historie og et unikt produkt har du et godt grunnlag for å bygge en sterk merkevare. Identiteten må være bygget på ekte verdier, og ha et spennende og riktig design. Historien skal komme fra hjertet og gjerne være lokalt forankret hvis det er mulig. Emballasjen må beskytte produktet på riktig måte, både under oppbevaring og transport.

For å skape både en effektiv og riktig emballasje trengs det kunnskap. Et godt samarbeid mellom produsent og designer vil være et godt utgangspunkt. De sitter med unik kunnskap på hvert sitt område, og når kunnskapen deles med hverandre oppstår læring og forståelse. I et slikt samarbeid vil det utvikles en effektiv og riktig emballasje, og kostnaden rundt bruk av en designer blir da en investering og ikke bare en kostnad.